نشانـــی دفـــتر مـــرکزی و فـــروش

ایران , تهران , بلوار کریمخان زند ، بین آبان و حافظ ، کوچه آبگان ، پلاک 1

ساعـــات کـــاری دفتـــر فـــروش

شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح الی 18 عصر پنجشنبه ها ساعت 10 صبح الی 14 ظهر

شمـــاره تمـــاس

88924921 -021 / 6700417 -0912

پـست الکترونیـک

info @ gallery-tehrani.com

شبکــه هــای اجتماعــی

ارســـال پیـــام بـــه پشتیبانـــان