کالکشن بهار

المان های سازنده

کالکشن بهار ترکیبی از طلای زرد ۱۸ عیار همراه با سنگ فیروزه

مخاطبین

بانوان میانسال, مادران و مادربزرگها