کالکشن مروارید

کالکشن مروارید

دری نشاندیم در حصار طلای خورشید و ارغوان یاقوت و نقره ی خاک و برلیانی از نور و احساس…
مهر کن بر جانت دری که حضور عشق است…