کالکشن نیم ست زمرد

مخاطبین

عروس خانم ها، خانم های جوان

المان های سازنده

طلای رزگلد و زمرد

کاربرد

مجلسی مورد استفاده در مجالس شب