مروارید در روایت ها و اسطوره ها

مقالات عمومی

مروارید را از قدیم به اشک ستاره، اشک ونوس و یا به ملکوت آسمان تشبیه می کردند. یونانی ها بر این باور بودند که از تلفیق آب و آتش مروارید به وجود می آید، در واقع منظورشان همان رعد وبرق بوده که زمانی که به آب دریا می خورد مروارید را ایجاد می کند. چینی […]

مروارید را از قدیم به اشک ستاره، اشک ونوس و یا به ملکوت آسمان تشبیه می کردند.

یونانی ها بر این باور بودند که از تلفیق آب و آتش مروارید به وجود می آید، در واقع منظورشان همان رعد وبرق بوده که زمانی که به آب دریا می خورد مروارید را ایجاد می کند.

چینی ها معتقد بودند که از تراوشات مغزی یک اژدهای جادویی مروارید به وجود می آید.

مسیحی ها هم صدف را به حضرت مریم و مروارید را به حضرت عیسی تشبیه می کردند.

هندی ها هم بر این اعتقاد بودند که شبنمی که از آسمان می آید و در دل صدف می رود مروارید را ایجاد می کند.

shape فــرم ارســال نــظر کاربــران

نــظرات کاربــران دربــاره مقالــه
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید